Platt mage med blåbär

Blåbär - blåbär kan minska bukfetma och andra riskfaktorer för sjukdomar.

Kan man få platt mage genom att äta blåbär? Kanske det, en amerikansk studie visade att råttor som åt blåbär hade mindre bukfett än råttor som inte fick blåbär.

Det finns ofta ett samband mellan bukfetma, fettlever, höga blodfettsvärden, insulinresistens, diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. Bra kost och motion är viktigt för att minska riskfaktorer som kan leda till sjukdom.

Att frukt, bär och grönsaker är bra för hälsan vet man sedan tidigare. Den amerikanska studien vid Frankel Cardiovascular Center, University of Michigan Health System, presenterade resultat som visade blåbärets potential att reducera riskfaktorer kopplade till diabetes, hjärtinfarkt och stroke.

Råttor av en stam som lätt utvecklar övervikt fick i 90 dagar lågkalori- respektive högkaloridiet berikad med blåbär motsvarande 2 % av kosten. Kontrollgrupper utfodrades med motsvarande dieter men utan blåbärstillskott.

Mindre bukfett med blåbär i kosten
Blåbär i hand - blåbär kan minska bukfetma och ge plattare mage.Generellt minskade bukfett och skadliga blodfetter samtidigt som blodsockernivå och insulin­känslighet – som är ett mått på hur bra kroppen använder glukos som energi – förbättrades hos alla råttor som fick blåbär. I kombination med lågkaloridieten minskade även kroppsvikt, total fettmängd och levervikt.

Forskarna såg också att tillskottet av blåbär påverkade gener som är kopplade till fettför­bränning och fettinlagring samt gener som styr musklernas glukosupptag.

– Våra resultat angående blåbären och deras naturliga kemiska ämnen, som antocyaniner, är lovande när det gäller att lindra dessa hälso­tillstånd, säger dr Steven Bolling, hjärtkirurg och chef för Cardioprotection Research Laboratory.

 

Källa:
http://www.ur.umich.edu/0809/Apr27_09/13.php