Antioxidanter i blåbär

Fria radikaler angriper celler, blåbär innehåller antioxidanter och skyddar mot oxidativ stress och sjukdomar.

Fria radikaler bildas naturligt i kroppen och överskottet oskadliggörs av antioxidanter. En obalans med överskott av fria radikaler orsakar oxidativ stress som är skadlig för hälsan. Blåbär är mycket rika på antioxidanter och har visats motverka många sjukdomar.

Fria radikaler är molekyler som lätt reagerar med andra molekyler som då oxideras och själva blir fria radikaler eller förstörs. Fria radikaler bildas naturligt i kroppen och vissa är nödvändiga exempelvis för immunförsvar och andra viktiga funktioner, övriga behöver oskadliggöras av antioxidanter för att inte orsaka skada. En del antioxidanter bildas i kroppen, andra får vi i oss via mat och dryck.

Mängden bildade fria radikaler kan öka av vissa faktorer, som stress, hård kroppsansträngning, sjukdom, kemikalier via vatten, föda och luft – inklusive rökning – samt UV-strålning. Om en obalans uppstår mellan mängden fria radikaler och antioxidanter kan vi drabbas av oxidativ stress. En kedjereaktion med skadliga oxidationer kan starta och angriper exempelvis arvsmassan – DNA:t, proteiner med viktiga biologiska funktioner samt fettmolekyler i cellmembran,  blod och fettvävnad. Väldigt många sjukdomar och inflammationer har koppling till oxidativ stress. Organ med stort fettinnehåll och/eller stor blodgenomströmning är särskilt utsatta för fria radikaler.

Till antioxidanter räknas näringsämnen, som vitaminer och mineraler (vissa som beståndsdel i cellreparerande enzymer), och andra bioaktiva ämnen, som fenoler och polyfenoler. Dessa finns i växter.

Till polyfenolerna hör bland annat flavonoider som i sin tur kan delas in i antocyaniner och flavanoler. Blåbär, Vaccinium myrtillus, anses vara en av de rikaste källorna till antocyaniner av olika typer och har en väldigt hög antioxidativ aktivitet. Även andra polyfenoler och ämnen med antioxidativa effekter finns i blåbär. Forskning har visat att kombinationer av antioxidanter i en växt har större effekt mot sjukdomar än ämnena var för sig, som till exempel i kosttillskott.

Enligt vetenskapliga studier kan blåbär ha motverkande effekt på olika sorters sjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, cancer, åldersrelaterade neurodegenerativa sjukdomar (Alzheimers och Parkinsons) och olika inflammatoriska sjukdomar samt skador på ögon, hud och hjärna orsakade av oxidativ stress.

 

Källor:
http://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/naringsamne/vitaminer-och-antioxidanter/antioxidanter/
Nyttiga ämnen i blåbär, Projektet Bärkraft
http://blåbär.nu/antioxidanter/
http://www.vitaviva-info.com/sv/haelsolitteratur/antioxidanter-fria-radikaler-och-prooxidanter