Monotropein i blåbär mot benskörhet

Blåbär i glasburk - blåbärens monotropein kan motverka benskörhet.

Blåbärens monotropein kan motverka benskörhet. Ämnet kan ge starkare benvävnad men också öka förmågan att stärka skelettet med fysisk aktivitet tack vare ökad muskelmassa, dämpad ledinflammation och mindre smärta.

Monotropein hör till iridoiderna. Ämnet absorberas väl i tarmarna och transporteras snabbt ut i resten av kroppen. Forskning visar att det kan ha många positiva hälsoeffekter. Monotropein finns i vildväxande blåbär och i några andra växter.

Benskörhet är en komplex sjukdom

Det finns två huvudtyper av benceller i skelettet, osteoklaster som bryter ner gammalt ben och osteoblaster som bygger upp nytt ben. Dessa samverkar i balans med varandra i ett friskt skelett.

Vid benskörhet, eller osteoporos, rubbas balansen, och det bryts ner mer benvävnad än vad som bildas. Bentäthet, benstruktur och skelettets hållfasthet försämras, vilket ökar risken för benbrott och andra komplikationer.

Benskörhet är en komplex sjukdom. Risken att drabbas ökar av vissa sjukdomar och mediciner, fysisk inaktivitet, rökning samt brist på D-vitamin och kalcium. Risken är större för kvinnor, i synnerhet efter klimakteriet.

Monotropein motverkar benskörhet

Vid benskörhet kan monotropein bromsa bildningen av de nedbrytande osteoklasterna och deras aktivitet samtidigt som ämnet kan öka både bildning av och aktiviteten hos de benbildande osteoblasterna. Monotropein har också förmåga att förbättra mineralinnehåll, täthet, struktur och volym i benvävnaden.

Oxidativ stress och inflammation

Efter klimakteriet eller på grund av ålder ökar mängden fria radikaler, och risken för oxidativ stress ökar. Detta kan leda till skador i osteoblastcellerna, sämre mikrostruktur i benen och benskörhet. Monotropein har flera antioxidativa funktioner, vilket motverkar detta.

Låggradig inflammation är också en underliggande orsak till benskörhet, både direkt och indirekt via andra sjukdomar. Monotropein kan hämma produktionen av inflammationsdrivande ämnen och motverka bland annat ledinflammationer, som vid artrit, och rörligheten kan därför förbättras.

Starkare muskler och mindre smärta

Benskörhet innebär nedsatt rörlighet och muskelsvaghet. Det är en ond cirkel eftersom fysisk aktivitet stärker skelettet och musklerna. Forskning visar att monotropein kan bromsa muskelförtvining och öka muskelmassa och muskelstyrka.

Monotropein är smärtstillande

Vartefter benskörheten fortskrider kan ryggsmärta uppstå på grund av spända muskler, obalans i lederna, skelettmissbildningar och frakturer i ryggraden. Smärtan hänger också ihop med förändringar i smärtsignalsystemen i både centrala nervsystemet och benets nervfibrer. Monotropein kan fungera smärtstillande genom att påverka flera av dessa processer.


Källa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36937894