Blåbärens iridoider för hälsan

Blåbär i glasburk med etikett. Blåbärens iridoider är bra för hälsan

Bland alla hälsosamma ämnen i blåbär finns monotropein som tillhör de ovanliga iridoiderna. Detta ämne kan skydda mot många sjukdomar som bland annat orsakas av oxidativ stress och låggradig inflammation.

Blåbär innehåller hälsosamma ämnen som kan förebygga många kroniska sjukdomar som ofta är kopplade till ålder, kost och livsstil. Ämnena man hör om främst är antocyaniner och flavonoider som hör till ämnesgruppen polyfenoler. Ämnen man inte hör så ofta om är de mer ovanliga iridoiderna som finns i blåbär och vissa andra växter. Iridoider tillhör gruppen monoterpener. Iridoider är relativt stabila och blåbärens iridoider finns kvar när de pressats till blåbärsjuice.

Monotropein är blåbärens iridoider

Det är de vildväxande blåbären som innehåller de eftertraktade iridoiderna. Ett fåtal odlade sorter innehåller ämnet. I blåbär finns iridoider av typen monotropein. En del av det monotropein som intas omvandlas i magen till deacetylasperulosidsyra. Man kan därför hitta forskningsrapporter om båda dessa ämnen och deras hälsoeffekter.

Iridoider i blåbär skyddar mot sjukdomar

Iridoider produceras av växter i första hand som ett försvar mot växtätare eller mikroorganismer. När vi får i oss iridoiderna kan vi få nytta av dem. Deras mest kända egenskaper är de antiinflammatoriska och antioxidativa. Iridoiderna kan starta biologiska processer som skyddar mot exempelvis virus, cancer, neurologiska sjukdomar, diabetes typ 2, leversjukdomar, blodpropp och blodfettsrubbningar.

Monotropein kan motverka benskörhet

Benskörhet innebär att benvävnadens täthet och struktur har försämrats. Skelettet försvagas och risken för benbrott ökar. Forskning har visat att iridoiden monotropein bland annat genom att motverka oxidativa skador kan påverka processer i bencellerna så att benvävnadens täthet förbättras.

Skadliga AGE minskas av iridoider

AGE är skadliga ämnen som bildas både i kroppen och i livsmedel. Ämnet har kopplats till kroniska sjukdomar och förtida åldrande. Iridoider anses vara en av de typer av ämnen som mest effektivt motverkar förhöjda halter av AGE.


Källor:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26904624
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28964369
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31698268