Blåbär för blodkärl och hjärta

En hand häller blåbär i en skål. Blåbär skyddar blodkärl och hjärta.

Blåbärens antocyaniner kan förbättra funktionen hos blodkärlens innerskikt, endotelet. Med friska blodkärl minskar risken för högt blodtryck och hjärt-kärlsjukdom.

Blodkärlen behöver kunna utvidgas när blodflödet ökar – en process som kallas flödesmedierad vasodilatation, FMD – för att blodtrycket inte ska blir för högt och anstränga hjärtat. Högt blodtryck som inte behandlas kan leda till hjärt-kärlsjukdom.

Det man äter kan påverka blodkärlen och blodtrycket på flera sätt. Blodkärlens innerskikt, endotelet, ska reagera på ökat blodflöde och avge kväveoxid. Blodkärlen slappnar då av och vidgas, vilket gör att blodet flyter lättare. Både kväveoxidbrist och ett endotel som inte fungerar som det ska ökar risken för åderförfettning och blodpropp.

Blåbär är rika på polyfenoler, särskilt antocyaniner. De innehåller också, förutom vitaminer, mineraler och fibrer, även andra fenolföreningar som procyanidiner, flavonoler och fenolsyror. Forskning har tidigare visat att blåbär kan bromsa åldersrelaterad försämring av kognitionen. Nu har man sett att blåbär även har positiv effekt på hjärta och kärl.

Forskning om blåbärens påverkan

Forskare vid Kings College London studerade vilken effekt blåbärens ämnen har på FMD vid intag av blåbärsdryck. De mätte både den direkta effekten och långtidseffekten av blåbärsintag hos deltagarna.

I en första delstudie med 5 deltagare visades att det var just antocyaninerna i blåbären som förbättrade endotelets funktion, inte vitaminerna och mineralerna eller fibrerna.

I den andra delstudien med 10 deltagare undersöktes vilken dos antocyaniner som behövdes för att få den positiva effekten. Detta jämfördes med en tidigare studie med blåbär där något lägre dos antocyaniner behövdes, förmodligen eftersom bären innehåller även andra ämnen som förstärker den positiva effekten. Mängden 150 mg antocyaniner per dos valdes för kommande delstudier.

Ett försök med möss bekräftade att det var de ämnen som bildades i kroppen av blåbärens antocyaniner som hade effekt.

Blåbärens antocyaniner ger effekt

Den tredje delstudien pågick i 28 dagar för att se effekten över tid. FMD mättes varje vecka medan de 5 deltagarna drack en blåbärsdryck som motsvarade 100 g färska blåbär med 150 mg antocyaniner två gånger om dagen. FMD ökade redan efter en vecka och fortsatte öka i ytterligare en vecka, därefter planade effekten ut. Detta indikerar att åtminstone 2 veckors daglig blåbärskonsumtion behövs för att få en effekt som finns kvar efter nattfasta.

I den fjärde delstudien deltog 40 personer som fick dricka blåbärsdryck motsvarande 200 g färska blåbär eller placebo i en månad. Blodtryck, urin- och blodprover samt FMD testades.

Friskare blodkärl med blåbär varje dag

Resultatet visade att daglig blåbärskonsumtion hade bestående positiva effekter på endotelfunktion och blodtryck. Redan inom två timmar förbättrades blodkärlens funktion. Det systoliska blodtrycket hade efter en månad sänkts lika mycket som vissa mediciner mot högt blodtryck gör.

I en delgrupp av deltagarna undersökte forskarna blåbärsintagets påverkan på genernas aktivitet. Man såg att antiinflammatoriska och hjärt-kärlskyddande processer ökade.

Forskarna menade att sammantaget visade deras resultat att intag av blåbär kan bidra till ett friskt åldrade av hjärt-kärlsystemet.

”Om förändringarna vi såg i blodkärlsfunktion efter att ha ätit blåbär varje dag kunde förbli en persons hela liv skulle det kunna reducera dennes risk att utveckla hjärt-kärlsjukdom med upp till 20 %”, sade forskaren Ana Rodriguez-Mateos.


Källor:
https://academic.oup.com/biomedgerontology/article/74/7/967/5321875
https://nypost.com/2019/02/21/eating-blueberries-could-reduce-heart-disease-risk-by-20-percent/