Blåbär som prebiotika för en hälsosam tarmflora

Blåbär - innehåller pterostilben som fungerar som prebiotika och gynnar en hälsosam tarmflora

Det vi äter påverkar tarmfloran och den påverkar oss. Ämnen i kosten som gynnar en hälsosam tarmflora med god balans mellan bakterierna kallas prebiotika. Dit räknas vissa kostfibrer men även polyfenoler har liknande goda hälsoeffekter.

I kroppen, främst i tarmarna, finns tio gånger mer mikroorganismer än egna celler. Tarmfloran är ett ekosystem som har stor betydelse för vår hälsa. Är dess sammansättning rubbad kan det orsaka låggradig inflammation, fetma och andra sjuk­domar. Dessutom samspelar bakteriernas gener med våra egna och kan påverka oss på olika sätt, även mentalt.

Genom att äta mat som gynnar en hälsosam tarmflora kan vi hålla oss friskare. Sådana livsmedel kallas prebiotika. Det ska inte förväxlas med probiotika som är levande mikroorganismer, i exempelvis yoghurt, som är bra för hälsan i de flesta fall. Prebiotika kan vara vissa typer av kolhydrater – kostfibrer – men även polyfenoler som finns i frukt, bär och grönsaker.

Blåbär innehåller antiinflammatoriska antocyaniner och prebiotiska kostfibrer som har visats ha positiva effekter på tarminflammationer vid vetenskapliga studier. Ett ämne i blåbär är pterostilben. Vissa kallar det för en ”kemisk kusin” till resveratrol.

Motverka fetma och ohälsa
Flera studier med möss visade att lingon och tranbär, som innehåller resveratrol, bromsade de negativa hälsoeffekterna av fet kost samtidigt som mössens tarmflora förändrades.

Forskare från Spanien och USA fann att ptero­stilben hade effekter liknande de från lingon och tranbär. De undersökte om tillskott av pterostilben i 6 veckor kunde förändra tarmfloran hos försöks­råttor. De tittade också på kopplingen mellan tarmflora och värden som har betydelse för ohälsa som beror på fetma.

De fann att pterostilben kunde skydda mot fetma, förbättra insulinkänsligheten och förändra tarmfloran så att sammansättning blev hälso­sammare. Vissa bakteriegrupper minskade i förekomst samtidigt som andra ökade. Det fanns ett samband mellan de bakteriegrupper som ökade – bland annat Akkermansia – och minskning av fetma.

Gynna andra polyfenolers effekter
Många polyfenoler från växter vi äter har konstaterats ha hälsosamma effekter på oss. Detta beror ofta på ämnen som dessa polyfenoler i sin tur bryts ner till i kroppen. Här spelar tarmfloran en viktig roll, vilken alltså gynnas av andra poly­fenoler som fungerar som prebiotika.

Ett exempel är ellagitannin. Det nödvändiga underhållet av cellernas ”kraftverk” mitokondrierna försämras med åldern och orsakar ålders­relaterade sjukdomstillstånd och svagare muskler. I exempelvis granatäpple finns polyfenolen ellagitannin som har potential att förbättra underhållet av mitokondrierna. Detta ämne måste först omvandlas till ämnet urolitin-A i tarmen, men detta sker bara om tarmfloran har rätt samman­sättning. En bakterietyp som har betydelse är Akkermansia. Pterostilben, som förbättrar tarmfloran och ökar mängden av dessa bakterier, kan därmed antas främja bildning av urolitin-A.

 

Källor:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27377854
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26900906
http://lingonjuice.se/lingon-stoppar-effekterna-av-fet-kost/
http://granatäpplejuice.se/sakta-ner-aldrandet-med-granatapple/