Blåbär mot Parkinsons

En handfull blåbär - antioxidanter i blåbär skyddar nervcellerna och kan broms Parkinsons sjukdom.

En kopp blåbär om dagen kan bromsa Parkinsons sjukdom. Sjukdomen innebär att dopamin­produce­rande nervceller i hjärnan bryts ner, men antioxidanterna i blåbären skyddar nerv­cellerna.

Vid Parkinsons sjukdom bryts dopamin­produce­rande nervceller ner i hjärnan. När hälften av de dopaminproducerande cellerna är borta uppstår de första symtomen. Bristen på dopamin försämrar hjärnans styrning av kropps­rörelser, vilket yttrar sig som muskelstelhet, skakningar och balans­störningar.

Sjukdomen kan inte botas men symtomen kan behandlas med läkemedel. Tyvärr förlorar medicinen effekt efter ett tag, och dosen måste ökas. Dessutom medför medicinen biverkningar, som ofrivilliga rörelser. En behandlingsmetod är att transplantera dopaminproducerande celler, men relativt få av dessa celler överlever.

I en avhandling av Elisabet Berglöf, Umeå universitet, visas att överlevnaden hos transplan­terade dopaminproducerande celler ökar när noradrenalinproducerande celler transplanteras samtidigt. Dessutom minskar mängden mikroglia – celler involverade i inflammation.

Blåbär ökade mängden överlevande dopamin­producerande celler

Intressant är att kosttillskott motsvarande en kopp blåbär om dagen ger samma effekt. Blåbärens antioxidanter kan skydda nervceller, och i försöken ökade mängden överlevande dopamin­produce­rande celler samtidigt som mängden celler involverade i inflammation minskade.

Parkinsons sjukdom är åldersrelaterad, och i Sverige är ca 20 000 människor drabbade. Elisabet Berglöfs forskning visar att blåbär kan bromsa sjukdomsförloppet eftersom fler dopamin­producerande nervceller i hjärnan överlever.

 

Källa: http://www.forskning.se/2008/05/29/blabar-kan-hamma-parkinsons-sjukdom/