Blåbär motverkar åldersförändringar i ögat

Blåbär framför ögonen - blåbär motverkar ålderförändringar i ögat.

Forskningsresultat visar att blåbärets antioxidanter motverkar ålders­förändringar i ögat och andra problem med synen. Med blåbärets antocyaniner bromsas ögats nedbryt­ningsprocess och allvarliga ögonsjukdomar förebyggs.

De flesta får någon gång i livet problem med ögonen, exempelvis förändringar i gula fläcken på näthinnan, starr eller torra och ansträngda ögon.

Problem med ögonen och synen drabbar inte bara många äldre människor utan blir allt vanligare även hos yngre människor. Varför är oklart, men enligt många experter kan det bero på ökad exponering för föroreningar, solens UV-ljus och dålig snabbmat.

Sambandet mellan blåbär och friskare ögon
Att blåbäret påverkar synen positivt påtalades redan under andra världskriget när engelska stridspiloter sade sig få bättre mörkerseende då de åt blåbärsmarmelad. Sambandet mellan blåbär och god syn har senare bekräftats i flera vetenskapliga studier.

Tre blåbär - blåbär förebygger åldersrelaterade sjukdomar i ögonen.

Intresset från läkemedelsindustrin ökar kraftigt och forskningen om blåbär och ögonsjukdomar har intensifierats.

Nu visar studier att antocyaniner, ämnen med antioxidativ kapacitet som bland annat finns i hög koncentration i blåbär, är ett effektivt vapen i kampen mot nedsatt syn och andra ögonbesvär.

Ögonläkaren och specialisten Hillevi Blomster disputerar inom området antioxidanter och ögonhälsa vid universitetet i finska Kuopio. Under 2004 påbörjade hon ett nytt forskningsprojekt som gick ut på att undersöka huruvida specifika ämnen i blåbär kan motverka vanligt förekommande åldersförändringar i ögat.

De känsliga ögonen skyddas av antioxidanter
Ögonen har den högsta tätheten av tunna blodkärl i hela kroppen. De är därför mycket känsliga för nedbrytande processer. Fria radikaler bildas naturligt i ögat vid själva synprocessen och måste bekämpas innan de angriper ögats tunna och känsliga blodkärl. Om blodkärlen skadas försämras transporten av näringsämnen och syre, dessutom avlägsnas inte avfallsprodukter tillräckligt snabbt, och det här skadar näthinnan.

Ögats nedbrytningsprocess kan för många börja ganska tidigt i livet. Ett vanligt fenomen är att det blir allt svårare för ögat att skärpa synen på nära håll – zoomfunktionen ”rostar”.

Vi behöver antioxidanter som kan bekämpa de fria radikalerna så att de inte blir för många. En del antioxidanter tillverkar kroppen själv, en del får vi i oss via födan.

Blåbär bromsar ögats nedbrytningsprocess
De första preliminära resultaten av forsknings­projektet har varit mycket positiva. Antocyaniner, som det finns rikligt av i blåbär, har visat sig vara naturens mest effektiva antioxidanter som fungerar som ett naturligt ”rostskyddsmedel”. De bromsar nedbrytningsprocesserna och stärker ögats känsliga blodkärl, motverkar åderförkalkning och förbättrar näringsupptaget. Antocyaniner snabbar även på nybildningen av synpurpur vilket gör att näthinnan lättare kan anpassa sig till olika ljusförhållanden – en stor lättnad för personer som exempelvis tillbringar mycket tid framför datorn, kör bil i mörker eller läser mycket.

Dessa upptäckter ger möjlighet att förebygga besvär i tid och undvika försämringar av ögat och synen. Därmed kan många människor som lider av de vanligaste ögonsjukdomarna få hjälp.

 

Källa:
https://tidningengrundskolan.se/nya-forskningsresultat-blabar-motverkar-aldersforandringar-i-ogat/