Blåbär kan lindra artros

Blåbär i hjärtformad skål på rutigt bord - blåbär kan lindra artros

Artros är en vanlig ledsjukdom som orsakar smärta och nedsatt rörlighet. Forskning visar att blåbär kan minska besvären från knäartros. Förmodligen beror det på blåbärens polyfenoler.

Artros är den vanligaste orsaken till ledbesvär. Sjukdomen drabbar leder i bland annat händer, knän och höfter. Många personer, framför allt äldre, har svårt att gå på grund av artros. Typiskt för sjukdomen är nedbrytning av ledbrosk och inflammation.

Polyfenoler från frukt, bär och grönsaker har studerats för sina antiinflammatoriska egenskaper och potentiella positiva effekter på broskceller. Blåbär är rika på polyfenoler, och en forskargrupp vill därför undersöka hur intag av frystorkade blåbär kunde påverka smärta, gångförmåga och inflammation hos personer med knäartros.

Försök med blåbär mot artros

I ett vetenskapligt försök med personer i åldern 45–79 år, med knäartros, fick 33 av deltagarna dagligen 40 g frystorkat blåbärspulver, och 30 av deltagarna fick placebo-pulver. Försöket pågick i fyra månader.

Blodprover togs och utvärdering av smärta och gångförmåga gjordes vid försökets start, efter två månader samt efter de fyra månaderna. Smärta utvärderades genom ett standardiserat frågeformulär om artros, och med hjälp av elektroniska gångband bedömdes spatiotemporala parametrar (som hastighet, stegfrekvens och steglängd med mera) för gång.

Blåbär minskade ledbesvär

Forskarna såg att besvären totalt sett, smärta, stelhet och svårighet att utföra dagliga aktiviteter minskade hos gruppen som fått blåbärspulver, medan ingen skillnad sågs i totala besvär eller svårighet att utföra dagliga aktiviteter hos placebogruppen. Gångförmågan förbättrades hos blåbärsgruppen men inte hos de som fått placebo i stället.

I blodproverna såg man en tendens till positiv förändring av vissa biomarkörer för inflammation och antiinflammation hos blåbärsgruppen. Cytokinen IL-13 visade en ökande trend, och denna molekyl har tidigare visats kunna skydda brosk och bromsa fortskridandet av artros. MCP-1 är en inflammationsdrivande molekyl, och denna minskade något hos blåbärsgruppen.

Forskarna menar att dagligt blåbärsintag har potential att minska de dagliga besvären och öka gångförmågan hos personer med knäartros.


Källa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30699971