Det antiinflammatoriska blåbäret

Blåbär i skål med guldkant - blåbär har antiinflammatoriska egenskaper

Vid många kroniska sjukdomar förekommer samtidigt inflammation och oxidativ stress. Blåbär innehåller bland annat antocyaniner som har antiinflammatoriska och antioxidativa egenskaper.

Kronisk inflammation skiljer sig från akut inflammation genom att den inte bara pågår under lång tid utan också påverkar vävnader, celler och signalsystem i kroppen på andra sätt än akut inflammation. Vid många sjukdomar är kronisk inflammation en betydelsefull komponent, exempelvis typ 2-diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, mag-tarmsjukdomar, Alzheimers och cancer. Det finns också ett samband mellan oxidativ stress och inflammation då dessa tillstånd kan driva på varandra. Båda bidrar till celldöd som är kopplat till svåra kroniska sjukdomar.

Antiinflammatoriska egenskaper hos bär har undersökts i många forskningsstudier. I en litteraturstudie sammanställde en forskargrupp vetenskapliga rön om just blåbärets antiinflammatoriska effekter.

Hälsosamma ämnen i blåbär

Blåbär innehåller bland annat flavonoider, framför allt antocyaniner men även quercetin, myricetin, tanniner, terpenoider, katechin och epikatechin. De innehåller också fenolföreningar, kumariner, fenolsyror, stilbenerna pterostilben och resveratrol, vitaminer, kostfibrer, mineralämnen och flyktiga organiska föreningar. Ämnen i blåbär anses ha antioxidativa effekter, motverka cancer, fetma, inflammation, typ 2-diabetes och bakterier samt skydda ögon, mage, hjärta och nervsystem.

Blåbärsextrakt, framför allt dess antocyaniner, har påverkat inflammationsdrivande gener och signalering och på så sätt haft en antiinflammatorisk effekt vid försök med celler. Vid andra cellförsök har dessa ämnen uppvisat en antioxidativ effekt. Även vid försök med djur har man sett antiinflammatoriska och antioxidativa effekter av blåbär.

Blåbär minskar inflammation

När kliniska tester med människor har gjorts har blåbärsprodukter haft antiinflammatoriska och antioxidativa effekter.

Hos människor minskar inflammation av blåbärsjuice, färska eller frysta blåbär, frystorkade blåbärsprodukter och antocyaninextrakt genom att bildningen av inflammationsdrivande cytokiner och enzymer bromsas, cellernas signalsystem ändras och mängden fria radikaler och därmed oxidation minskas.

De flesta studier har visar att blåbärens antocyaniner minskar inflammation orsakad av LPS (lipopolysackarider) samt TNF-α och IFN-γ (inflammationsdrivande cytokiner). Antiinflammatoriska effekter har påvisats hos både friska försöksdeltagare och patienter med kroniska sjukdomar kopplade till inflammation, men större studier under längre tid är önskvärt. Likaså är det intressant att studera blåbärens effekt på tarmfloran mer eftersom vissa mikroorganismer anses ha antiinflammatoriska egenskaper. Slutsatsen av denna litteraturstudie är enligt forskarna att blåbär förbättrar nivåerna på markörerna för inflammation och oxidativ stress hos människor.


Källa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36286028