Blåbär för friskare tänder

Blåbär kan minska tandköttsinflammation

Att äta 500 gram blåbär om dagen i en vecka hade samma effekt på tandkötts­inflammation som en professionell tand­rengöring hos tand­läkaren. Det visar en studie av en grupp svenska och internationella forskare.

Tandköttsinflammation – gingivit – beror på en inflammatorisk reaktion på de signalämnen som frisätts i kroppen på grund av bakterie­belägg­ningar. Får inflammationen fortsätta kan det leda till tandlossning och käkbenet kan angripas.

Långsam kronisk inflammation och infektion som pågår vid tandlossning ökar också risken för hjärt-kärlsjukdom och andra sjukdomar. Från den inflammerade vävnaden kan bakterier, bakterie­ämnen och signalämnen för inflammation komma ut i blodbanan och vidare till organ och vävnader.

Att frukt och bär är bra för hälsan råder det inget tvivel om. Forskningsrapporter talar om anti­bakteriella, antiinflammatoriska och anti­oxidativa effekter hos ämnen i exempelvis blåbär.

I en vetenskaplig studie deltog 24 patienter med tandköttsinflammation. De delades slumpmässigt in i tre grupper. En kontrollgrupp fick äta placebo (potatismjöl) medan de andra två fick äta 250 g respektive 500 g blåbär per dag i sju dagar. Dessutom fick en referensgrupp med åtta patienter en normalbehandling med professionell tand­rengöring och information om oral hygien.

Graden av tandköttsinflammation undersöktes genom att kontrollera hur mycket tandköttet blödde runt tänderna och genom att mäta förekomsten av inflammationsdrivande signal­ämnen i vätskan runt tänderna.

Blåbär lika effektivt som tandläkarbesöket
Efter dessa sju dagar fann forskarna att de som ätit 250 g blåbär hade fått en minskning av tandköttsblödning med 41 procent medan minskningen hos de som ätit 500 g var 59 procent. I placebogruppen minskade blödningen med 39 procent, och hos de som fått behandling var resultatet 58 procent. Hos de som ätit 500 g blåbär sågs även en minskning av flera typer av signal­ämnen för inflammation.

Forskarna menar att ett regelbundet intag av blåbär skulle kunna hjälpa till att minska förekomsten av tandköttsinflammationer. Naturligtvis bör man inte ersätta tandläkarkontrollen med blåbärs­konsum­tion, men blåbären kan kanske vara ett bra komplement till god munhygien.

 

Källa: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25970751