Blåbär för friskare tänder

Blåbär kan minska tandköttsinflammation

Att äta 500 gram blåbär om dagen i en vecka hade samma effekt på tandköttsinflammation som en professionell tandrengöring hos tandläkaren. Det visar en studie av en grupp svenska och internationella forskare.

Tandköttsinflammation – gingivit – beror på en inflammatorisk reaktion på de signalämnen som frisätts i kroppen på grund av bakteriebeläggningar. Får inflammationen fortsätta kan det leda till tandlossning och käkbenet kan angripas. Långsam kronisk inflammation och infektion som pågår vid tandlossning ökar också risken för hjärt-kärlsjukdom och andra sjukdomar. Från den inflammerade vävnaden kan bakterier, bakterieämnen och signalämnen för inflammation komma ut i blodbanan och vidare till organ och vävnader.

Att frukt och bär är bra för hälsan råder det inget tvivel om. Forskningsrapporter talar om antibakteriella, antiinflammatoriska och antioxidativa effekter hos ämnen i exempelvis blåbär.

I en vetenskaplig studie deltog 24 patienter med tandköttsinflammation. De delades slumpmässigt in i tre grupper. En kontrollgrupp fick äta placebo (potatismjöl) medan de andra två fick äta 250 g respektive 500 g blåbär per dag i sju dagar. Dessutom fick en referensgrupp med åtta patienter en normalbehandling med professionell tandrengöring och information om oral hygien.

Graden av tandköttsinflammation undersöktes genom att kontrollera hur mycket tandköttet blödde runt tänderna och genom att mäta förekomsten av inflammationsdrivande signalämnen i vätskan runt tänderna.

Blåbär lika effektivt som tandläkarbesöket

Efter dessa sju dagar fann forskarna att de som ätit 250 g blåbär hade fått en minskning av tandköttsblödning med 41 procent medan minskningen hos de som ätit 500 g var 59 procent. I placebogruppen minskade blödningen med 39 procent, och hos de som fått behandling var resultatet 58 procent. Hos de som ätit 500 g blåbär sågs även en minskning av flera typer av signalämnen för inflammation.

Forskarna menar att ett regelbundet intag av blåbär skulle kunna hjälpa till att minska förekomsten av tandköttsinflammationer. Naturligtvis bör man inte ersätta tandläkarkontrollen med blåbärskonsumtion, men blåbären kan kanske vara ett bra komplement till god munhygien.

 

Källa: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4463668/