Blåbär kan rädda din syn

Blåbär i mugg - blåbär kan skydda din syn.

Flera forsknings­studier visar att blåbär är bra för nervceller i ögat och hjärnan. Blåbärens antioxidanter kan motverka ögonsjukdomar och synnedsättning.

Det finns olika arter av blåbär. De som växer vilt i skogen, bland annat i Sverige, är Vaccinium myrtillus. De amerikanska odlade blåbären heter Vaccinium corymbosum. En skillnad mellan bären av dessa arter är att det svenska blåbäret inte bara har ett blått skal utan även blåfärgat fruktkött. Därför anses det innehålla mer av de blåfärgade antioxidanterna. Antioxidanter skyddar våra celler från skadligt höga halter av reaktiva ämnen som produceras vid ämnesomsättningen. Blåbärsris täcker 17 % av Sveriges yta men vi tar bara hand om högst vart 20:e bär.

Skydda gula fläcken i ögats näthinna med blåbär
Gula fläcken, macula på latin, är den delen av näthinnan som står för det skarpa, centrala seendet. Cellförlust i denna del, eller degeneration, är den vanligaste orsaken till synnedsättning, utöver brytningsfel, hos personer över 50 år. Med tiden bildas i ögat ett ålderspigment som kallas lipofuscin. Näthinnan kräver mycket energi och därmed syretillförsel för att fungera. Den belyses samtidigt med ett energirikt blått ljus. På grund av detta bildas fria syreradikaler som kan leda till ökad bildning av lipofuscin. Det finns ett samband mellan detta ämne och risk att drabbas av degeneration av gula fläcken.

Ett extra tillskott av antioxidanter, som blåbär, kan minska bildningen av fria radikaler och dessutom bromsa och förhindra skada på gula fläcken.Blåbär kan skydda din syn.

Blåbär bra även vid starrsjukdomar             
Det finns flera forskningsstudier som visar att blåbär är bra för nervceller både i hjärnan och i ögat. Bären innehåller några av våra mest kraftfulla antioxidanter. Det är det blå färgämnet som är mest verksamt. Cellerna skyddas och utvecklingen av grön starr motverkas.

Vätskan inuti ögat cirkulerar hela tiden och ibland bildas det avlagringar, så kallade exfoliationer, som kan täppa till utförselkanalerna för ögats kammar­vätska. När det sker uppstår en tryckförhöjning som kan förstöra näthinnans nervtrådar. Ämnen i blåbär har visats minska dessa avlagringar och därmed bromsa denna form av grön starr, så kallat exfoliationsglaukom.

Blåbär kan också genom sin antioxidativa verkan skydda fettet i blodet från oxidation så att åder­förfettning i ögats och hjärnans kärl motverkas. Cellerna i ögat överlever längre och mängden sönderfallande och döda celler minskar.

 

Källa: ”Blåbär: Bäret som kan rädda din syn” av Bertil Dahlgren > http://kurera.se/blabar-baret-som-kan-radda-din-syn/