Blåbär motverkar inflammerad tarm

Blåbär i två vita skålar - blåbär kan motverka tarminflammationer.

Blåbär innehåller antiinflammatoriska antocyaniner och har visats ha positiva effekter på tarm­inflammationer vid vetenskapliga studier.

Inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD) är en grupp sjukdomar som kan drabba hela mag- och tarmkanalen med inflammation. Sjukdomen ska inte blandas ihop med IBS som är en betydligt vanligare men mildare mag- och tarmsjukdom där inflammation inte föreligger. De två vanligaste formerna av IBD är ulcerös kolit och Crohns sjukdom.

Blåbär har positiva effekter på akut och kronisk diarré, ett av symtomen på inflammerad tarm. Patienter med IBD kan uppleva minskade symtom efter intag av blåbär. Blåbär innehåller antocyaniner som har antiinflammatoriska, antioxidativa och anticancerogena egenskaper. Våra vildväxande blåbär innehåller mer antocyaniner än de odlade amerikanska blåbären som ofta används i vetenskapliga experiment.

En tysk forskargrupp undersökte vilken effekt torkade blåbär respektive antocyaniner hade på möss med tarminflammation – antingen akut eller kronisk. Blåbär lindrade besvären och minskade utsöndring av tumörframkallande ämnen vid akut inflammation. Även vid kronisk inflammation förbättrades tillståndet av blåbär. När mössen fick antocyaniner minskade både akut och kronisk inflammation. Både blåbär och antocyaniner motverkade inflammationsorsakad celldöd i tjocktarmen. Blåbärens effekt var alltså störst när inflammationen var akut, medan antocyaninerna hade effekt på både akut och kronisk inflammation.

I Schweiz arbetar forskare med blåbär och dess antocyaniner för att försöka förstå mekanismerna bakom deras goda effekt på inflammatoriska tarmsjukdomar som ulcerös kolit. Experiment på cellkulturer och undersökta serum- och vävnads­prover från patienter visar att antocyaninrikt blåbärsextrakt påverkar cellernas signalering på ett positivt sätt på molekylär nivå.

En sydkoreansk studie på möss visade att blåbärsextraktets antiinflammatoriska effekt på tjocktarmen beror på både antioxidation och hämmande av flera delar av cellernas system för signalering och funktion som är betydelsefullt för inflammationsprocesser.

 

Källor:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21957076
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27152519
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26878787
http://www.doktorn.com/artikel/blåbär-motverkar-tarmsjukdomar
http://magkliniken.se/ibd-crohns-sjukdom-ulceros-kolit/