Äldres hjärnfunktion förbättras med blåbär

Blåbär och blåbärsjuice, äldres hjärnfunktion förbättras med blåbär

Att dricka koncentre­rad blåbärsjuice förbättrar hjärnans funktion hos äldre människor visar forskning vid University of Exeter. Detta anses bero på flavonoiderna i blåbären.

”Vår kognitiva funktion tenderar att försämras när vi blir äldre, men tidigare forskning har visat att kognitiv funktion bevaras bättre hos friska äldre personer med en diet rik på växtbaserade livs­medel”, säger en av forskarna, dr Joanna Bowtell.

Blåbär är rika på flavonoider, som antocyanidiner, som har antioxidativa och antiinflammatoriska egenskaper. Forskarna ville undersöka om intag av koncentrerad blåbärsjuice kunde förbättra hjärnans blodcirkulation, hjärnaktivering relaterat till uppgiftslösning samt kognitiv funktion hos friska äldre personer. Från studien uteslöts personer som redan åt mer än 5 portioner frukt och grönt varje dag.

Personerna som deltog i studien var 65-77 år och delades slumpmässigt in i två grupper som fick antingen 30 ml blåbärskoncentrat, motsvarande 230 g blåbär, eller placebo varje dag under 12 veckor. Före och efter dessa 12 veckor utförde försökspersonerna olika kognitiva test medan deras hjärnfunktion undersöktes med magnet­resonanskamera. Dessutom uppmättes deras blodflöde i hjärnan vid vila.

De som fick blåbärstillskottet uppvisade signifikant ökning av hjärnaktivitet i de relevanta områdena i hjärnan jämfört med försökspersonerna i placebogruppen. Arbetsminnet – förmågan att lagra och bearbeta information i stunden – förbättrades och blodgenomströmningen i hjärnan ökade också av blåbärsjuicen.

Den positiva effekten på den kognitiva funktionen anses bero på blåbärens flavonoider – 30 ml koncentrerad blåbärsjuice innehöll 387 mg antocyanidiner.

 

Källor:
https://medicalxpress.com/news/2017-03-blueberry-brain-function-older-people.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28249119