Blåbär kan bromsa åldrande

Blåbär i en kopp på uppslagen bok. Blåbär kan bromsa åldrande och åldersrelaterade sjukdomar.

Åldrandet är naturligt men i vissa fall sker det snabbare och tidigare än det normalt skulle ha gjort och kan dessutom orsaka allvarlig sjukdom, som vid oxidativ stress och inflammation.

Cellernas funktion försämras med tiden. Blodkärl, hjärta och lungor fungerar sämre. Skelett, leder och muskler blir svagare. Hår och hud blir tunnare. Syn, hörsel och minne försämras. Åldersförändringar i cellerna kan leda till åldersrelaterade sjukdomar. Men med motion och rätt kost bromsas dessa negativa förändringar och chansen att få vara frisk långt upp i åldern ökar.

I hälsosam kost ingår frukt, bär och grönsaker. Många av dessa livsmedel är rika på polyfenoler. Dessa ämnen har i studier visats skydda mot bland annat åderförfettning, hjärt-kärlsjukdomar, cancer, artrit, grå starr, benskörhet, typ 2-diabetes, högt blodtryck, Alzheimers och demens.

Blåbärets pterostilben skyddar cellerna

Stilbener är en grupp polyfenoler där pterostilben och resveratrol ingår. Dessa ämnen finns bland annat i vissa bär. Blåbär innehåller pterostilben som både tas upp lättare och stannar kvar längre i kroppen än resveratrol.

Pterostilben gynnar reparation av DNA, bortstädning av ”cellskräp” samt produktion av mitokondrier, vilket är viktigt för cellernas funktion. Typiskt för åldrande är att telomererna – de skyddande ändarna på DNA-molekylerna – blir kortare och kortare vilket till slut får celldelningen att stanna av. Pterostilben kan sakta ner denna process.

Oxidativ stress, inflammation och celldöd

Pterostilben kan skydda mot många sjukdomar som kan uppstå vid normalt åldrande eller åldrande i förtid. Här har oxidativ stress, inflammation och programmerad celldöd betydelse.

Pterostilben minskar oxidativ stress. Det aktiverar kroppens egna antioxidativa enzymer och försvar mot fria radikaler och andra oxidanter.

Genom flera mekanismer kan pterostilben påverka inflammationsdrivande ämnen och processer och därigenom motverka inflammation.

För mycket eller för lite apoptos, alltså programmerad celldöd, tros ligga bakom många av våra vanligaste sjukdomar. Pterostilben kan få cancerceller att dö, samtidigt som ämnet kan skydda mot skadlig celldöd i vanliga celler.


Källor:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29210129
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36234852
Pterostilbene and Longevity