Fakta om det nyttiga blåbäret

Blåbär - gå ner i vikt och sänk blodtrycket med det nyttiga blåbäret.

Blåbär är ett av de nyttigaste bären vi har i Sverige. Det skyddar och stärker vår syn och vårt minne. Blåbär sänker också blodtrycket och har en viktminskande effekt.

Ett blåbärsris kan bli 30 år och det finns många av dem – de täcker 17 % av Sveriges yta. Blåbär är ett av de nyttigaste och mest populära svenska bären. Våra blåbär är av arten Vaccinium myrtillus och är inte samma art som de amerikanska blåbären.

Sedan länge har blåbär använts som naturmedicin mot diarré, febernedsättande medicin och medel mot hudproblem. På senare år har man upptäckt att blåbär skyddar och stärker syn och minne, motverkar demens, minskar bukfettet och sänker blodtrycket.

Gå ner i vikt med blåbär
Blåbär innehåller flavonoiderna antocyaniner och katekiner, polyfenoler som både förhindrar fettbildning och förbränner fett. En undersökning vid universitetet i Michigan visade att råttor som fick blåbärspulver, utöver sin vanliga kost, tappade fett kring midjan och hade lägre kolesterolvärde. Detta gällde även råttor som fick en fettrik diet. Forskare tror att katekiner, som blåbär (och även grönt te) innehåller, aktiverar de fettförbrännande cellerna kring buken.

I en annan undersökning på Tuft University minskade fettmängden kring midjan med upp till 77 % hos de som regelbundet fick i sig mycket katekiner. För att gå ner i vikt bör dock den totala mängden kalorier i kosten minska, men det verkar som om blåbären hjälper till så att kilona försvinner på ”rätt ställen”.

Dessutom finns det indikationer på att blåbär hjälper till att bygga muskler. Deras skal innehåller nämligen ämnen som motverkar nedbrytningen av muskler.

Blåbär mot högt blodtryck
Enligt en undersökning av amerikanska forskare är blåbär särskilt effektiva vad det gäller att reglera blodtrycket. En grupp försökspersoner fick 22 gram blåbärspulver (motsvarande ungefär 2,3 deciliter blåbär) om dagen i åtta veckor. I genomsnitt sjönk det övre trycket (systoliskt) med 5,1 %, och det undre (diastoliskt) med 6,3 %. Dessa resultat är jämförbara med mediciner mot högt blodtryck. Forskarna bakom studien, som publicerades i New York Times, tror att en längre tids blåbärsätande kan ge ännu starkare effekter.

– Det är någonting väldigt speciellt med sammansättningen av ämnen i blåbär som är orsaken till bärets effekt på blodtrycket. Andra frukter och växtextrakt har inte gett samma resultat, menar Sarah A. Johnson som ledde studien.

 

Källa: http://www.nyttigt.eu/blabar-fakta-om-ett-av-sveriges-allra-nyttigaste-bar/