Blåbär är bra för hjärnan

Hjärna - blåbär förbättrar minne och kognition.

Att blåbär är bra för hjärnan och kan vara ett skydd mot demenssjukdomar och Alzheimers visar vetenskapliga studier från University of Cincinnati. Enligt forskningsresultaten kan blåbär förbättra minne och kognitiv funktion hos vissa äldre personer.  

– Våra resultat stöder tidigare djurförsök och preliminära studier med människor, säger professor Robert Krikorian. Han tillägger att blåbärens goda effekt förmodligen beror på antocyaniner som tidigare har visats förbättra djurs kognition.

I denna studie deltog 47 försökspersoner, 68 år eller äldre, med måttlig kognitiv nedsättning, som innebär risk för att utveckla Alzheimers sjukdom. Under 16 veckor fick de antingen frystorkat blåbärspulver i en mängd som motsvarar en kopp blåbär, eller ett placobopulver.

Försökspersonerna som fått blåbärspulver uppvisade förbättrat minne och större förmåga att hitta ord och begrepp jämfört med placebo­gruppen. Även vid magnetröntgen uppmättes ökad hjärnaktivitet hos blåbärsgruppen.

Ytterligare en studie gjordes, denna gång med 94 personer i åldersintervallet 62-80 år. Personerna hade inte mätbar kognitiv nedsättning men upplevde själva att minnet höll på att försämras. Dessa delades in i fyra grupper som fick blåbärs­pulver, fiskolja, både blåbärspulver och fiskolja eller placebo.

Bättre minne och kognition med blåbär.Denna gång var inte resultaten lika tydliga som i den förra studien. Kognitionen var något bättre hos dem som fått antingen blåbärspulver eller fiskolja, men det var knappast någon skillnad beträffande minne eller hjärnaktivitet vid magnetröntgen. Krikorian menar att dessa två studier indikerar att blåbär kan vara effektivt vid behandling av kognitiv nedsättning men kanske inte ge mätbara resultat för personer som ännu ej utvecklat kognitiva problem.

I en tidigare mindre studie deltog 9 personer i 70-årsåldern som började få dåligt minne. Försöks­personerna som drack ungefär 2,5 koppar blåbärsjuice varje dag i 12 veckor uppvisade en signifikant förbättring vid inlärnings- och minnes­tester jämfört med en kontrollgrupp som drack placebojuice.

Forskningsteamet planerar att utföra ett försök med yngre personer, 50-65 år, som befinner sig i riskgruppen för att utveckla Alzheimers, till exempel de som är överviktiga, har högt blodtryck eller har höga kolesterolvärden. Forskarna vill undersöka om blåbär kan förhindra att Alzheimers utvecklas.

 

Källor:

Blueberries could be used to fight Alzheimer’s, researchers suggest, Medical News Today
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29458842
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20047325