Blåbär kan bidra till skydd mot demens

Blåbär kan bidra till skydd mot demens

Blåbär innehåller bland annat antocyaniner. Dessa har många positiva hälsoeffekter. En forskningsstudie visar att blåbär kan motverka demens kopplad till störd ämnesomsättning och åldrande.

Demens sent i livet utvecklas under många år och börjar i medelåldern. Ämnesomsättningsstörningar, exempelvis insulinresistens vid typ 2-diabetes, blir också vanligare och är en riskfaktor för demens.

Resultat från preliminära studier tyder på att tillskott med blåbär kan förbättra ämnesomsättningen, hjärnans funktion och kognition, alltså hjärnans förmåga att kunna ta emot, lagra, bearbeta och plocka fram information. Blåbär skulle därför kunna vara ett sätt att tidigt motverka nedbrytande processer i hjärnan. Blåbär innehåller bland annat antocyaniner som är polyfenoler med positiva hälsoeffekter.

Medelålders försöksdeltagare fick blåbärspulver

En studie gjordes med äldre personer, 50–65 år, med riskfaktorn övervikt och upplevd försämrad kognitiv förmåga, exempelvis minnesstörningar. Under 12 veckor fick hälften av deltagarna äta blåbärspulver motsvarande ½ kopp färska blåbär, och de resterande fick placebopulver.

Före och efter försöksperioden utfördes neuropsykologiska tester, uppmättes vikt, längd och midjemått samt togs fasteblodprover. Blodproverna användes för att undersöka korttids- och långtidsblodsocker, insulin, blodfetter och cellernas – mitokondriernas – energiproduktion. Deltagarna gjorde också en tredagars dietdagbok veckan före start- och slutbesöket för att skilja antocyaninintag från den vanliga kosten från antocyaninerna som fås från blåbären.

Blåbär förbättrade minne och ämnesomsättning

När resultatet av studien analyserades såg forskarna att de deltagare som fått blåbärspulver hade bättre språkförmåga och minskad minnesstörning enligt testerna. Deltagarna själva rapporterade minskade problem med minnet i det dagliga livet.

De i blåbärsgruppen hade också minskad utsöndring av insulin vilket tyder på ökad insulinkänslighet. Det fanns också en tendens till förbättrad funktion hos mitokondrierna.

Hos dessa medelålders försöksdeltagare såg man alltså förbättrad kognitiv funktion. De positiva förändringarna i ämnesomsättning och energiflöde tyder på effekter kopplade till antocyanin och proantocyanidin i blåbären. Forskarna menar att om personer med riskfaktorer för demens börjar med regelbundet intag av blåbär tidigt kan detta bidra till skydd mot senare kognitiv nedsättning.


Källa: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35458181